Met het Whole-Scale™ Change Europees Netwerk - en met de bijbehorende website www.wholescalechange.com - beogen we kennisdeling en uitwisseling van ervaringen en best-practices door beoefenaars. Het netwerk biedt de mogelijkheid tot het verspreiden van duurzame en state-of-the-art veranderoplossingen gebaseerd op de Whole-Scale™ Change principes. We bouwen voort op de theoretische grondslagen van participatie en organisatieontwikkeling die de afgelopen decennia veelvuldig zijn getoetst en doorontwikkeld. Hierbij is het werk en de nalatenschap van Kathie Dannemiller een belangrijke bron van inspiratie.