Met het Whole-Scale™ Change Europees Netwerk - en met de bijbehorende website www.wholescalechange.com - beogen we kennisdeling en uitwisseling van ervaringen en best-practices door beoefenaars. Het netwerk biedt de mogelijkheid tot het verspreiden van duurzame en state-of-the-art veranderoplossingen gebaseerd op de Whole-Scale™ Change principes. We bouwen voort op de theoretische grondslagen van participatie en organisatieontwikkeling die de afgelopen decennia veelvuldig zijn getoetst en doorontwikkeld. Hierbij is het werk en de nalatenschap van Kathie Dannemiller een belangrijke bron van inspiratie.

  • Het bieden van een gemeenschap waarin de leden worden uitgedaagd te werken vanuit de principes van Whole-Scale™ Change en met anderen best- practices te creëren en te delen.
  • Het continue ontwikkelen van nieuwe kennis over hoe mensen en systemen veranderen om resultaten te boeken en betekenisvolle ervaringen te bundelen en borgen;
  • Een groot verschil te maken in de promotie van de theorie en de praktijk (in termen van reputatie, omvang en toegevoegde waarde) van Whole -Scale ™ Change in Europa;
  • Erkenning van hét Europese netwerk op het gebied van Whole-Scale™ Changeonder beoefenaars, opleiders en beslissers in organisaties.